Ter-Chi von Shangri-La

Pam-Zamirin Napoleon

Himarat von Shangri-La

E'Tshapo von Shangri-la

Dgaba von Shangri-la

Du-Tsi Nagu Khatakhyi

Ishadhara Tashi-Bodjul

G. Tilopa Guru von Khampa-La